amsterdam

Kort information om Amsterdam

0 Comments

Amsterdam är en av många mångkulturella städer med invånare från alla världens hörn och kanter. Nästan 50% av människorna som är bosatta i Amsterdam kommer ursprungligen inte ens från Nederländerna, vilket märks tydligen när man

Bohusläns museum i Uddevalla

0 Comments

Bohusläns museum i Uddevalla är ett kulturcentrum fullt av liv. Där finns det alltid ett program med olika föreläsningar, temadagar och olika föreställningar som lockar besökare året om. Museet ligger beläget vid Bäveåns kaj i

Skövde Kulturhus

0 Comments

Skövde är en stad vars kulturhus anses vara det första riktiga kulturhuset i Sverige. I kulturhuset finns en rad olika kulturella inslag så som bibliotek, biograf, konsthall och teater. Konsthallen Hallen öppnades i samband med